14 sty 2013

Podziękowania

Kwota 48 000 zł to jedynie przybliżona suma, jaką uzbierał nasz sztab. Szczegóły dotyczące ostatecznej sumy pojawią się w ciągu paru najbliższych dni.

Specjalne podziękowania dla: członków sztabu, wolontariuszy, firm, stowarzyszeń i nieformalnych grup, które włączyły się w organizowanie atrakcji XXI Finału na terenie Oleśnicy, a także dla przedstawicieli lokalnych mediów i wszystkich, którzy chętnie przyłączyli się do naszej akcji i dzięki którym są realizowane cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.