28 gru 2012

Turniej bilardowy w Korelacie

Chcielibyśmy zaprosić Was na Charytatywny Otwarty Turniej Bilardowy "WYZWANIE", który odbędzie się 13 stycznia w Korelacie przy ul. Kochanowskiego 5.
REGULAMIN  CHARYTYTAWNEGO OTWARTEGO
TURNIEJU BILARDOWEGO
„WYZWANIE”
NA RZECZ
„XXI FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY”

1. W rywalizacji może brać udział każda osoba znająca obowiązujące zasady gry w bilard.

2. Gracz proponujący grę drugiemu graczowi  – w dalszej części regulaminu zwany „WYZYWAJACYM”.
Gracz , któremu gra jest proponowana – w dalszej części regulaminu zwany „WYZYWANYM”.

3. Gracz WYZYWAJĄCY jednorazowo może wyzwać do rywalizacji tylko jednego gracza. Zgłoszenie ( wyzwanie ) gry i kolejną  grę może podjąć po trzech rozgrywkach przerwy , chyba, że jest graczem WYZWANYM. Jeżeli jest brak chętnych do kolejnej rozgrywki,  gracz może wyzwać kolejną ( inną ) osobę , lecz nie może grać kolejnych gier ( tj. trzeciej gry pod rząd ) , jeżeli są inni chętni do rozgrywek. Pkt. 3 nie dotyczy gracza WYZYWANEGO.

4. Koszty rozgrywki ponosi gracz WYZYWAJĄCY przed rozpoczęciem gry.

5. WYZYWAJĄCY jest zobowiązany do wpisania wyniku rozgrywki do tabeli na ogólnodostępnej tablicy.

6. PUNKTACJA :
- wygrana partia – 1 pkt.
- wygrana parta z mistrzem turniejowym – 2 pkt.
- jeżeli WYZYWAJĄCYM i WYZYWANYM są mistrzowie turniejowi – wygrana pomiędzy nimi – 1 pkt.

7. Osoba która zgromadzi największą liczbę punktów ,  w rozgrywkach  w dniu 13.01.2012r.  od godz. 16.00 do godz.22.00 wygrywa Turniej.

8. Zasady obowiązujące podczas Turnieju są takie same jak podczas każdego turnieju rozgrywanego cyklicznie w Klubie Piwnym – KORELAT

9. Wszelkie niejasności rozstrzyga ORGANIZATOR.

ORGANIZATORZY TURNIEJU : PIOTR SZKOŁA I KLUB BILARDOWY "KORELAT", który mieści się w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 5.